Βιοκλιματικά εργοστάσια

Ο σχεδιασμός βιομηχανικών μονάδων αποτελεί αδιαμφισβήτητα ένα από τα κυριότερα αντικείμενα του χημικού μηχανικού. Η νέα διεθνής πραγματικότητα στο σχεδιασμό βιομηχανικών μονάδων ακούει στο όνομα «βιοκλιματική αρχιτεκτονική». Ο όρος αυτός αναφέρεται στον σχεδιασμό κτηρίων (εσωτερικών ή εξωτερικών) με βάση το τοπικό κλίμα. Τα κτήρια που προκύπτουν είναι αισθητικά εναρμονισμένα με το περιβάλλον τους και δεν προκαλούν διαταραχές σε αυτό. Επίσης, επιστρατεύουν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για να επιτύχουν ενεργειακή αυτονομία και ελάχιστο αποτύπωμα καυσαερίων.

Συγκεκριμένα, χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα συστήματα:
• Θερμική μόνωση με χρήση κατάλληλων υλικών στους τοίχους, χωρίς την σπατάλη ενέργειας για ψύξη/θέρμανση
• Μέγιστη αξιοποίηση του ηλιακού φωτός τόσο για φωτισμό (παράθυρα, στέγαστρα, κατάλληλος προσανατολισμός κτηρίων) όσο και για θέρμανση (παθητική θέρμανση)
• Βέλτιστες συνθήκες εργασίες στο εσωτερικό με ροή αέρα και επαρκή φωτισμό σε όλους τους χώρους.
• Αξιοποίηση περιβάλλουσας χλωρίδας
• Πράσινη σκεπή για καλύτερη θερμική μόνωση και ενσωμάτωση με τον περιβάλλοντα χώρο
Ο σχεδιασμός ενός βιοκλιματικού εργοστασίου δεν είναι κάτι εύκολο. Απαιτούνται βιοκλιματικά διαγράμματα (bioclimatic charts) για τα οποία είναι απαραίτητα στατιστικά δεδομένα θερμοκρασίας, υγρασίας και συνθηκών αέρα στην εκάστοτε περιοχή. Με βάση τα διαγράμματα αυτά, καθορίζονται οι συνθήκες για να υπάρχει θερμική άνεση κάθε στιγμή μέσα στο εργοστάσιο. Ο χημικός μηχανικός καλείται να συνεργαστεί με τον αρχιτέκτονα για την κατάλληλη τοποθέτηση του μηχανολογικού εξοπλισμού ενώ απαιτούνται άριστες γνώσεις φαινομένων μεταφοράς θερμότητας.

Βιοκλιματικό Διάγραμμα
Βιοκλιματικό Διάγραμμα

Το 2011 ολοκληρώθηκε η ανέγερση του πρώτου εργοστασίου βιοκλιματικού σχεδιασμού στην Ελλάδα. Το εργοστάσιο της εταιρείας καλλυντικών και φυσικών προϊόντων της APIVITA βρίσκεται στο Μαρκόπουλο Αττικής και διαθέτει σύστημα εκμετάλλευσης γεωθερμίας, φωτοβολταϊκά, δεξαμενή ομβρίων, όπου συλλέγονται τα όμβρια κτιρίου και περιβάλλοντος για άρδευση και σύστημα βιολογικού καθαρισμού αποβλήτων. Ακόμα, στους ελεύθερους χώρους εντός του εργοστασίου βρίσκονται φυτεμένα αίθρια που ενισχύουν τον φυσικό φωτισμό και βελτιώνουν την ποιότητα του εισπνεόμενου αέρα, ενώ αντίστοιχα, στον περιβάλλοντα χώρο του εργοστασίου υπάρχουν εκτεταμένες φυτεύσεις με αρωματικά και φαρμακευτικά ελληνικά φυτά, καρποφόρα δέντρα και είδη τοπικής χλωρίδας, ώστε το μικροκλίμα να υπηρετεί την βιοποικιλότητα.

Εργοστάσιο APIVITA
Εργοστάσιο APIVITA

Σύμφωνα με έρευνες, η επιλογή του βιοκλιματικού σχεδιασμού σε ένα εργοστάσιο, μπορεί να πετύχει εξοικονόμηση ενέργειας κατά 60%. Ακόμη, οι καλές συνθήκες εργασίες μπορούν να βοηθήσουν την αποδοτικότητα των εργαζομένων έως και 16%. Είναι προφανές ότι μια επένδυση σε ένα βιοκλιματικό εργοστάσιο προσφέρει γρήγορη απόσβεση και ελαχιστοποιημένο κόστος, ενώ παράλληλα, τα περιβαλλοντικά οφέλη είναι πολύ σημαντικά.