Εκδήλωση του ΕΠΙ.νοώ-ΕΜΠ «Από την Έρευνα στην Επιχειρηματικότητα»

Η Δομή Διασύνδεσης Έρευνας και Επιχειρηματικότητας “ΕΠΙ.νοώ ΕΜΠ” διοργανώνει την Τετάρτη 1η Απριλίου 2015 και ώρα 16:00 στις εγκαταστάσεις της, οδός Βλαχάβα 6-8 στην Αθήνα, την εκδήλωση «Από την Έρευνα στην Επιχειρηματικότητα».

Ο σκοπός της εκδήλωσης είναι διττός. Αφενός σηματοδοτεί τα εγκαίνια του νέου χώρου που φιλοξενείται η Δομή και αφετέρου έχει σκοπό να προσεγγίσει το ζήτημα της σύνδεσης ανάμεσα στην έρευνα και την επιχειρηματικότητα φέρνοντας στο ίδιο «τραπέζι συζητήσεων» διακεκριμένους καθηγητές και ερευνητές από το ΕΜΠ, επιτυχημένα στελέχη από τον χώρο των επιχειρήσεων, καθώς και εκπροσώπους φορέων.
Σε αυτό το πλαίσιο, η συζήτηση που θα διεξαχθεί θα προσπαθήσει ρεαλιστικά και λαμβάνοντας υπόψη τους σημερινούς περιορισμούς, εξωτερικούς και εσωτερικούς, να συνεισφέρει στο δημόσιο διάλογο για τα εργαλεία που διαθέτουμε αυτή τη στιγμή ώστε να κινηθούμε προς την γεφύρωση της απόστασης, μεταξύ έρευνας και δυνητικής αξιοποίησής της μέσω επιχειρηματικότητας.
Στην εκδήλωση αυτή έχουν προσκληθεί ώστε να μας τιμήσουν με την παρουσία τους ο Δήμαρχος Αθηναίων κ. Γιώργος Καμίνης, ο Πρύτανης του ΕΜΠ κ. Ιωάννης Γκόλιας, καθώς και ο Διευθυντής του ΕΠΙΣΕΥ κ. Ιωάννης Βασιλείου, οι οποίοι και θα απευθύνουν χαιρετισμούς.
Στη συνέχεια, θα υπάρξουν εισηγήσεις από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΕΜΠ κ. Γιάννη Καλογήρου, καθηγητή ΕΜΠ, καθώς και από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΑΤΑ κ. Αλέξη Γαληνό.
Στην εκδήλωση θα συμμετέχουν διακεκριμένοι καθηγητές και ερευνητές από το ΕΜΠ όπως οι Σπυρίδων Μαυράκος, Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης ΕΜΠ, Βασίλειος Μάγκλαρης, Καθηγητής ΕΜΠ, Νεκτάριος Κοζύρης, Καθηγητής ΕΜΠ,με σκοπό να κάνουν μια ανάλυση αναφορικά με τις τεχνολογικές εξελίξεις και την έρευνα στο ΕΜΠ.
Ακολούθως, έχουν προσκληθεί διακεκριμένα στελέχη από τον χώρο των επιχειρήσεων, όπως οι Θωμάς Ανδρουλάκης, Διευθυντής Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομίλου, S&B Βιομηχανικά Ορυκτά, Δημήτρης Μπουφούνος, Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, πρώην Διευθυντικό στέλεχος της Αλουμίνιον της Ελλάδος και Δημήτρης Παρασκευόπουλος, Δρ. Μηχανικός, Γεωδή ΑΕ, οι οποίοι θα αναλύσουν την οπτική των επιχειρήσεων πάνω στο θέμα. Τη συζήτηση, η οποία θα ολοκληρωθεί σε δύο γύρους εισηγήσεων, θα συντονίσει ο Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ κ. Άγγελος Τσακανίκας.
Θεματικοί άξονες/Ερωτήματα που θα τεθούν στη συζήτηση είναι οι εξής:
•Πως εκτιμάτε την υφιστάμενη σχέση των πανεπιστημίων- και ειδικότερα του ΕΜΠ- με τη βιομηχανία και ευρύτερα τον επιχειρηματικό τομέα στον τομέα της έρευνας και της παραγωγής και αξιοποίησης της γνώσης;
•Τι περιμένει το πανεπιστήμιο- και το ΕΜΠ- από τη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις στους διάφορους τομείς δραστηριότητας (αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων, μεταφορά τεχνολογίας, απασχόληση αποφοίτων, κ.α.) ;
•Τι περιμένουν η βιομηχανία και οι επιχειρήσεις από ένα ίδρυμα όπως το ΕΜΠ και από τα πανεπιστήμια γενικότερα;
•Πώς θα έπρεπε ένα σύγχρονο πανεπιστήμιο να αντιλαμβάνεται την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων των πανεπιστημίων;
•Ποια είναι τα μέσα με τα οποία μπορεί να παρακινήσει τους ερευνητές του στην νέα ή την εταιρική επιχειρηματικότητα;
•Υπό ποιους όρους θα μπορούσε να καταστεί πιο σαφής και χρήσιμη η έρευνα αυτή στο εγχώριο παραγωγικό σύστημα;
•Τι είδους εμπόδια, θεσμικά, ζητήματα κουλτούρας, αξιοπιστίας πρέπει να διευθετηθούν και στις δύο πλευρές, ώστε να δημιουργηθεί ένα συνεχής και συστηματικός δίαυλος;
•Ποια είναι τα πραγματικά όρια των νεοφυών επιχειρήσεων (start ups) που στηρίζονται στην επιχειρηματικότητα έντασης γνώσης;

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ένα στρογγυλό τραπέζι στο οποίο θα λάβουν μέρος ερευνητές από το ΕΜΠ και στελέχη της βιομηχανίας τρεις από τους οποίους είναι απόφοιτοι της Σχολής Χημικών Μηχανικών και συγκεκριμένα οι Θωμάς Ανδρουλάκης (SANDB), Δημήτρης Μπουφούνος και Δημήτρης Πρασκευόπουλος.

πρόγραμμα : Πρόγραμμα Εκδήλωσης Επινοώ ΕΜΠ

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.epinoo.gr/ekdilosi-1-4-2015/
Eγγραφές: http://www.epinoo.gr/events/02-2/