Το Chemecon πάει ΤΙΤΑΝ!

titan1.png

Ο όμιλος TITAN είναι ένας ανεξάρτητος παραγωγός τσιμέντου και δομικών υλικών με έδρα την Ελλάδα, ο οποίος απασχολεί περισσότερους από 5.500 εργαζομένους. Το πρώτο εργοστάσιο του Τιτάνα ιδρύθηκε το 1902 στην Ελευσίνα και έπειτα ακολούθησε η ανέγερση εργοστασίων στην Νέα Ευκαρπία Θεσσαλονίκης (1962), στο Δρέπανο Αχαΐας (1968) και στο Καμάρι Βοιωτίας (1976). Ωστόσο, ο όμιλος δεν περιορίστηκε στην Ελλάδα αλλά δραστηριοποιήθηκε και στο εξωτερικό με αποτέλεσμα τη δημιουργία εργοστασίων τσιμέντου σε εννέα χώρες (ΗΠΑ, Δυτική Ευρώπη, Νοτιοανατολική Ευρώπη, Ανατολική Μεσόγειος). Η δραστηριότητα του ομίλου περιλαμβάνει την παραγωγή τσιμέντου, σκυροδέματος, αδρανών υλικών, κονιαμάτων και τσιμεντόλιθων, την διακίνηση-διανομή τσιμέντου καθώς και την επεξεργασία και βιομηχανική αξιοποίηση ιπτάμενης τέφρας σταθμών ηλεκτροπαραγωγής.

Το εργοστάσιο του Τιτάνα στο Καμάρι Βοιωτίας δημιουργήθηκε το 1976 και σε αυτό εφαρμόζεται από το 2008 η χρήση των αποβλήτων και των παραπροϊόντων ως δευτερογενών καυσίμων. Το γεγονός αυτό προσφέρει σημαντικά οφέλη στο περιβάλλον με την εξοικονόμηση πολύτιμων φυσικών πόρων και τη μείωση του αποτυπώματος CO2, ενώ ταυτόχρονα επιλύει το πρόβλημα διαχείρισης σημαντικού όγκου απορριμμάτων και αποβλήτων.

Η περιβαλλοντική πολιτική του ομίλου στοχεύει στην ελαχιστοποίηση των δυσμενών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων και των προϊόντων του στο περιβάλλον. Ειδικότερα, στους περιβαλλοντικούς στόχους του Τιτάνα εντάσσονται η ελαχιστοποίηση των εκπομπών σκόνης και των αέριων ρύπων, η εξοικονόμηση ενέργειας και ο περιορισμός της κατανάλωσης νερού.

Ο όμιλος TITAN υποστηρίζει δράσεις εταιρικής και κοινωνικής ευθύνης που στοχεύουν στην βιώσιμη ανάπτυξη, τη μέριμνα για τους εργαζομένους και την στήριξη των τοπικών κοινοτήτων. Συγκεκριμένα, ο όμιλος ΤΙΤΑΝ συμμετέχει στην πρωτοβουλία CSI, μια παγκόσμια προσπάθεια κορυφαίων παραγωγών τσιμέντου, που εστιάζει στη διαχείριση και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της παραγωγής τσιμέντου στο οικοσύστημα. Παράλληλα, αναπτύσσει κατάλληλες δομές για την αναγνώριση και τη διαχείριση των κινδύνων στον χώρο εργασίας, ενώ ταυτόχρονα φροντίζει και για την εκπαίδευση των εργαζομένων γύρω από θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας. Τέλος, δέχεται επισκέψεις στις μονάδες του και προωθεί προγράμματα τοπικής ανάπτυξης και μακροχρόνιας συνεργασίας.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν ορισμένα οικονομικά μεγέθη. Στην Ελλάδα, απασχολούνται συνολικά 1165 εργαζόμενοι που κατανέμονται σε 3 εργοστάσια, 27 λατομεία, 8 σταθμούς διακίνησης, 26 μονάδες έτοιμου σκυροδέματος, 1 μονάδα παραγωγής ξηρών κονιαμάτων και 1 μονάδα άλεσης. Ο κύκλος εργασιών για την Ελλάδα και την Δυτική Ευρώπη ανέρχεται στα 285 εκατομμύρια ευρώ και τα λειτουργικά κέρδη στα 37 εκατομμύρια. Παράλληλα, ο όμιλος ΤΙΤΑΝ, χάρη στην ισόποση ανάπτυξή του σε 4 γεωγραφικές περιοχές παγκοσμίως, έχει καταφέρει να επιβιώσει από την παρούσα κακή οικονομική κατάσταση της Ελλάδας, μειώνοντας τις τεράστιες απώλειες που θα είχε στην αντίθετη περίπτωση.

Προσοχή! Την Παρασκευή 08/04/2016 στις 06:00 μ.μ. θα ανοίξουν οι αιτήσεις για να δηλώσετε συμμετοχή για την εκδρομή στον Τιτάνα! Για περισσότερες πληροφορίες, μείνετε συντονισμένοι!

titan2.png