Η αειφόρο ανάπτυξη και ορόλος του Χημικού Μηχανικού στον ΤΙΤΑΝ!

Ποιος είναι ο ρόλος του Χημικού Μηχανικού σε μία βιομηχανία τσιμέντου όπως είναι ο ΤΙΤΑΝ; Ποια είναι η στρατηγική  της εταιρίας για αειφόρο ανάπτυξη και πως μπορεί να συμβάλει ο Χημικός Μηχανικός;

Αυτά είναι μερικά από τα ερωτήματα που θα απαντηθούν στην εκπαιδευτική εμδρομή του Chemecon στον ΤΙΤΑΝ! Μία ιδέα μπορείτε να πάρετε από το φυλλάδιο της εταιρίας.

Αν σε ενδιαφέρει να μάθεις για αυτά τα θέματα αλλά και για περισσότερα ακόμα, δήλωσε τώρα συμμετοχή για την επίσκεψη! Έχουν μείνει λίγες ακόμα θέσεις, για αυτό δήλωσε συμμετοχή άμεσα*.

*Το κόστος συμμετοχής είναι στα 6€ ανά άτομο.