ΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Η Air Liquide Hellas AEBA ζητά  Χημικό Μηχανικό για τη θέση του Quality Assurance Manager, με έδρα την βιομηχανική μονάδα παραγωγής της στην  περιοχή των Οινοφύτων.
Περιγραφή
Κατάλληλα για αυτή τη θέση είναι άτομα με υψηλό αίσθημα ευθύνης, απόλυτα προσανατολισμένα στις αρχές της Ασφάλειας και της Ποιότητας, συστηματικά και οργανωτικά.
Προϋποθέσεις
Πτυχίο Χημικού Μηχανικού, πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
Γνώση και/ή εμπειρία σε συστήματα ποιότητας θα εκτιμηθεί.
Tα σχετικά βιογραφικά να αποσταλλούν στο dimitra.toubakari@airliquide.com.