Υποτροφίες από τα ΕΛΠΕ

Αποτέλεσμα εικόνας για ελληνικα πετρελαιαΟ όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ γνωστοποιεί το ετήσιο Πρόγραμμα Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδές στις παρακάτω χώρες: Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Καναδάς, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Ολλανδία. Το πρόγραμμα αυτό έχει ως στόχο την στήριξη φοιτητών που αρίστευσαν κατά την διάρκεια των σπουδών τους και επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους με εξειδίκευση σε κλάδους που απαιτούν τεχνολογίες αιχμής και σύγχρονες προσεγγίσεις σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής.

Το πρόγραμμα παρέχει:

  • Δύο υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε θεματικές ενότητες που αφορούν τομείς της Μηχανικής με έμφαση στην Διύλιση και Εμπορία Πετρελαιοειδών, όπως:

Process and Chemical Engineering

Fuel Technology

Environmental Engineering

Maintenance Engineering

  • Τέσσερις υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε θεματικές ενότητες που αφορούν Επιστήμες Οικονομίας και Διοίκησης με εφαρμογές στη Διύλιση και Εμπορία Πετρελαιοειδών, όπως:

MBA

Finance and Economics

Petroleum Law & Policy

Petroleum Business Marketing and Management

Operations & Manufacturing Management

Information Technology / Systems

  • Μία υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές στην Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων, όπως:

Exploration / Petroleum Geophysics

Petroleum Geosciences

Petroleum Engineering

Για περισσότερες πληροφορίες για την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μπορείτε να ανατρέξετε εδώ.

Ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των αιτήσεων και των δικαιολογητικών ορίζεται η 28η Απριλίου 2017.