Παρουσίαση στο ΕΜΠ

παρουσιαση

  Το επάγγελμα του χημικού μηχανικού, παρόλο που στο εξωτερικό γνωρίζει ιδιαίτερη άνθιση και αναγνώριση από τον κοινωνικό περίγυρο, στον ελληνικό χώρο δεν κατέχει την θέση που του αναλογεί.

  Οι πρόσφατες εξελίξεις του επαγγέλματος αυτού σε συνδυασμό με τις περιορισμένες ευκαιρίες για την άσκηση του στην Ελλάδα, καθιστούν τον ρόλο του Χημικού Μηχανικού άγνωστο για μεγάλο μέρος της κοινωνίας. Ταυτόχρονα, απορίες σχετικά με την επαγγελματική τους πορεία έχουν και οι ίδιοι οι φοιτητές που εισάγονται στην σχολή των Χημικών Μηχανικών. Κατά την διάρκεια των ακαδημαϊκών τους σπουδών, οι μελλοντικοί Χημικοί Μηχανικοί έρχονται σε επαφή με μία πληθώρα μαθημάτων και διαφορετικών αντικειμένων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργούνται ερωτηματικά σχετικά με τις θέσεις που μπορεί να διεκδικήσει ένας Χημικός Μηχανικός στην αγορά εργασίας και τα εφόδια που χρειάζεται προκειμένου να εξελιχθεί στον εργασιακό χώρο.

  Πολλοί, λοιπόν, από αυτούς τους προβληματισμούς μπορούν να επιλυθούν στην ομιλία που θα πραγματοποιήσει ο Απόστολος Αλεξανδρής, την Παρασκευή 26 Μαΐου στην αίθουσα Κουμούτσου, της σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ, στις 17:00. Την ομιλία θα συντονίζει ο Dr. Νικόλαος Μαρκάτος. Στόχος αυτής της εκδήλωσης είναι η περιγραφή του επαγγέλματος του Χημικού Μηχανικού, η παρουσίαση της αγοράς εργασίας καθώς και η παροχή συμβουλών σχετικά με την είσοδο των αποφοίτων στον εργασιακό χώρο. Αναλυτικότερα, θα συζητηθούν οι θέσεις που μπορεί να προσληφθεί ένας Χημικός Μηχανικός, οι εργασίες που θα κληθεί να διεκπεραιώσει καθώς και η ισορροπία των ακαδημαϊκών γνώσεων με την εργασιακή εμπειρία. Παράλληλα, θα μιλήσει για το καθεστώς που επικρατεί στην αγορά εργασίας, τις δεξιότητες που χρειάζεται ένας νέος Χημικός Μηχανικός για μία επιτυχή συνέντευξη καθώς και το εύρος της μισθοδοσίας. Τέλος, θα αναφερθεί στο πώς να επιλέγουν οι νέοι χημικοί μηχανικοί τις εταιρείες για τις οποίες θα εργαστούν, πώς να αποκτήσουν τα γνωρίσματα που ζητούν οι εργοδότες και θα δώσει συμβουλές για την διαδικασία της συνέντευξης και για ένα επιτυχημένο βιογραφικό.

Chemecon Newsteam,

Μπαριτάκη Καλλιόπη