Θέσεις πρακτικής άσκησης στην Famar!

Δύο νέες θέσεις πρακτικής άσκησης άνοιξαν στην φαρμακευτική εταιρεία Famar!

Ποιες είναι και που μπορούν να απευθυνθούν οι ενδιαφερόμενοι?

Οι 2 θέσεις που άνοιξαν είναι:

Trainee in Quality Control:

  • Διεξαγωγή χημικών / μικροβιολογικών αναλύσεων α’ υλών ή και τελικών φαρμακευτικών προϊόντων στερεάς μορφής
  • Παρασκευή και έλεγχος των διαλυμάτων που απαιτούνται για την διεξαγωγή αναλύσεων
  • Χημικός έλεγχος των νερών του εργοστασίου

Trainee in Quality Assurance:

  • Πρακτική άσκηση σε θέματα που άπτονται της διασφάλισης ποιότητας φαρμακευτικών προϊόντων στερεάς μορφής
  • Αρχειοθέτηση ηλεκτρονικού και φυσικού αρχείου

Που μπορώ να απευθυνθώ και να στεείλω το βιογραφικό μου;

Αν και οι θέσεις θα υπάρξουν και στο σύστημα ΑΤΛΑΣ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν mail (στο οποίο θα επισυνάπτουν το βιογραφικό τους) στην παρακάτω διεύθυνση:

s.mavroeidi@famar.gr

Σημείωση:

  • To χρονικό διάστημα για πρακτική είναι ευέλικτο και συμφωνείται μεταξύ εταιρίας και φοιτητή. Θα μπορούσε να είναι έως 6 μήνες (το μέγιστο δυνατό διάστημα που επιτρέπεται από το σύστημα ΑΤΛΑΣ)
  • Δεν χρειάζεται επισύναψη συστατικής επιστολής.

Good luck!