Θέση Εργασίας στην AirLiquide Hellas

Η Air Liquide Ηellas, μέλος του διεθνούς Ομίλου Air Liquide εταιρία για την
αγορά αερίων για την βιομηχανία, την υγεία και το περιβάλλον, με έδρα το
Μαρούσι ζητά απόφοιτο Χημικό Μηχανικό ή Μηχανολόγο Μηχανικό στο
τμήμα Business Development & Customer Installations SEE Europe.
Απαραίτητα προσόντα: άριστη γνώση Αγγλικών και Η/Υ (Microsoft Office &
Google Apps), επικοινωνιακές ικανότητες. Θα ληφθούν επίσης θετικά υπόψιν τα εξής: κατάρτιση στο Marketing ή Business Development, γνώση βιομηχανικών διεργασιών, εμπειρία σε διεθνές επίπεδο, γνώση κανόνων για την υγιεινή και την ασφάλεια, εμπειρία στο ERP & CRM.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: dimitra.toubakari@airliquide.com