Θεση εργασιας στην Nestle Hellas

Η Nestle Hellas αναζητεί απόφοιτο χημικό ή χημικό μηχανικό για τη θέση του Quality Assurance Analyst. Οι δεξιότητες που χρειάζεται να διαθέτει ο υποψήφιος, είναι οι παρακάτω:

  • 1-2 χρόνια εμπειρίας στον έλεγχο ποιότητας, θα μετρήσουν θετικά
  • Έξυπνος, φιλόδοξος, υπεύθυνος και με ομαδικό πνεύμα
  • Γνώση του ISO & HACCP αποτελεί πλεονέκτημα
  • Άπταιστα ελληνικά και αγγλικά
  • Εμπειρία σε projects
  • Πολύ καλή γνώση στο MS Office

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την θέση, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα.