Πρακτικη ασκηση – SUSTCHEM Engineering ΑΕ

Η SUSTCHEM Engineering AE προσφέρει μία (1) θέση Πρακτικής Άσκησης με αντικείμενα την εκπόνηση χημικοτεχνικών και περιβαλλοντικών μελετών και τον ενεργειακό έλεγχο βιομηχανικών εγκαταστάσεων.

Η θέση αυτή απευθύνεται στους φοιτητές του 8ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου, οι οποίοι επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση κατά τους μήνες Σεπτέμβριο ή/και Οκτώβριο του 2018.

Κωδικός θέσης στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΤΛΑΣ» : 150386

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον κ. Α. Γκορόγια στο e–mail: info@suschem.gr