Σεμινάρια

Το Chemecon διοργανώνει σεμινάρια Soft Skills και Hard Skills, όπως και σεμινάρια σχετικά με μεταπτυχιακά, erasmus και άλλες θεματικές ενότητες για τους φοιτητές της Σχολής Χημικών Μηχανικών. Τα σεμινάρια Soft Skills έχουν ως στόχο να εξελίξουν τις επικοινωνιακές δεξιότητες του φοιτητή. Οι θεματολογίες ποικίλουν και αφορούν συνεντεύξεις, βελτίωση βιογραφικού, ευελιξία, δημιουργικότητα, self branding, linkedIn κ.ά. Τα σεμινάρια Hard Skills αποσκοπούν στην εκπαίδευση του φοιτητή σε μία συγκεκριμένη δεξιότητα. Οι θεματολογίες ποικίλουν εξίσου και αφορούν γλώσσες προγραμματισμού, δημιουργία ιστοσελίδας, microsoft office, arduino κ.ά. Τα υπόλοιπα σεμινάρια επιδιώκουν κυρίως την ενημέρωση σχετικά με διάφορους τομείς που αφορούν τους φοιτητές χημικούς μηχανικούς.

Μπορείτε να βρείτε φωτογραφίες από τα σεμινάρια, αλλά και από όλες τις δράσεις μας εδώ.

2020-2021

2019-2020

2018-2019

2017-2018

2016-2017

2015-2016

2014-2015