Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@chemecon.org.