Βιώνοντας μια διαφορετική χρονιά, το Chemecon επιχειρεί να φέρει εις πέρας το τρίτο κατά σειρά Chem Day, το EcoChem Day Θα διοργανωθεί στις 20 και 21 Μαΐου 2021, αυτή τη φορά με τη μορφή διημερίδας, σε ηλεκτρονική μορφή και θα φιλοξενηθεί στην πλατφόρμα Hopin.

Τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται εντονότερα η επίδραση του ανθρώπινου παράγοντα στο περιβάλλον, αλλά και μια αισιόδοξη παγκόσμια τάση για την προστασία του τελευταίου, μέσα από καθημερινές και απλές πράξεις, όπως ανακύκλωση απορριμμάτων, μείωση κατανάλωσης πλαστικής συσκευασίας, αγορά βιώσιμων αγαθών και ελαχιστοποίηση κατανάλωσης ενέργειας. Για έναν πιο eco-πλανήτη, σημαντικό ρόλο, διαδραματίζουν ,φυσικά, οι βιομηχανίες  και οι εταιρείες που μέσω πράσινων πρακτικών και διεργασιών συμβάλλουν ενεργά σε αυτή την προσπάθεια, κάτι που ενέπνευσε το Chemecon για να διοργανώσει το φετινό ChemDay.

Βάσει των παραπάνω, κύριοι στόχοι του EcoChem Day αποτελούν τα εξής:

-Σφαιρική πληροφόρηση φοιτητών σχετικά με τις πράσινες διεργασίες και τεχνολογίες,

-Γνωριμία των φοιτητών με το ερευνητικό έργο των Εργαστηρίων της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ, αλλά και με τους ίδιους τους Ερευνητές,

Επαφή των φοιτητών με πρόσωπα που μπορούν να τους εμπνεύσουν για την μελλοντική τους επαγγελματική πορεία και εξέλιξη,

-Προσέλκυση φοιτητών μεγάλου εύρους Σχολών, όπως Πολυτεχνικές, Γεωπονικής και Σχολές που σχετίζονται με θέματα Περιβάλλοντος και Μηχανικής,

Ενίσχυση της διεπιστημονικότητας γύρω από την πράσινη ανάπτυξη.

Περισσότερες πληροφορίες για τη δομή του EcoChem Day θα ανακοινωθούν σύντομα!

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τους χορηγούς της διημερίδας πατώντας τα εικονίδια παρακάτω: