Στο πλαίσιο των European Space Talks (https://spacetalks.net/) που αποτελούν μια πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA) για τη διάδοση της σημασίας της διαστημικής εξερεύνησης και τεχνολογίας, η ελληνική τοπική ομάδα του Space Generation Advisory Council (SGAC) προωθεί τη διοργάνωση της εκδήλωσης SG[Greece] 2018 στις 23 Νοεμβρίου στην Αθήνα.

SHOW MORE ...

Το SGAC αποτελεί παγκόσμιο εθελοντικό οργανισμό που λειτουργεί υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) και αποσκοπεί πρωτίστως στο να εμπνεύσει και να καθοδηγήσει φοιτητές και νέους επαγγελματίες που οραματίζονται να ασχοληθούν με το διαστημικό τομέα, μέσα από οποιοδήποτε τεχνολογικό, ακαδημαϊκό, επιχειρηματικό ή άλλο πεδίο.

Πιο συγκεκριμένα, η εκδήλωση που οργανώνει η ελληνική ομάδα θα βασίζεται στις εμπειρίες νέων ανθρώπων που εργάζονται ή έχουν κάνει πρακτική άσκηση σε κέντρα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA), θα δίνει τη δυνατότητα για συμβουλές προς όσους ενδιαφέρονται να ακολουθήσουν την ίδια πορεία, αλλά και θα αναφέρεται στις πολλαπλές δυνατότητες και ευκαιρίες που υπάρχουν στον ελληνικό διαστημικό τομέα, μέσα από τα χείλη των ειδημόνων του χώρου. Τόπος διεξαγωγής θα είναι η Αίθουσα Τελετών της Πρυτανείας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) ενώ η προσέλευση θα είναι ανοιχτή σε όλους, στοχεύοντας κυρίως σε φοιτητές και νέους επαγγελματίες. Το [SG]Greece 2018 θα διεξαχθεί σε συνεργασία με την πρυτανεία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) και την Electrical Engineering Students’ European Association (EESTEC), ενώ έχει την υποστήριξη των: Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, International Space University (ISU), Εργαστήριο Μεταβαλλόμενων Ευφυών Περιβαλλόντων Πολυτεχνείου Κρήτης (TUC-TIE Lab), Libre Space Foundation (LSF), Olympian Centre for Astrophysics (OCfA), OHB Hellas, si-Cluster, Space Applications and Research Consultancy (SPARC), Μουτζούρα – εταιρεία γραφικών τεχνών, Greek NewSpace Society, Euroavia Athens και Chemecon.

Website Διοργανωτή: https://spacegeneration.org/

SHOW LESS